Юридикалык маалымат

Joldo.kg вебсайтында жарыяланган жол кыймылынын эрежелерин, жолдогу түрдүү жагдайларын чечмелеп түшүндүрүүлөр, бардык ой-пикирлер жана башка маалыматтар, ЖКККББнын жана башка мамлекеттик органдарынын расмий көз карашы болуп саналбайт. Joldo.kg жол вебсайтындагы бардык маалыматтар, таанышуу максатында гана берилет жана аларды соттук же башка териштирүүлөрдө расмий маалымат катары колдонууга мүмкүн эмес. Joldo.kg вебсайтынын администрациясы, үчүнчү жактардын вебсайтта жарыяланган маалыматтарды колдонуусунан келип чыккан ар кандай кесепеттердин алдында жооптуу эмес.