Эксплуатацияда турган транспорт каражаттарынын конструкциясына өзгөртүү киргизилген учурда аларды кайра жабдуунун ЭРЕЖЕЛЕРИ


Эксплуатацияда турган транспорт каражаттарынын конструкциясына өзгөртүү киргизилген учурда аларды кайра жабдуунун

ЭРЕЖЕЛЕРИ

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

1. Бул Эрежелер эксплуатацияда турган дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын конструкциясына өзгөртүү киргизилген, кайра жабдылган учурда аларга алдын ала техникалык экспертиза жүргүзүүнүн, сыноонун жана күбөлүк берүүнүн тартибин аныктайт.

Ушул Эрежелер жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунда пайдалануу үчүн арналган "L", "М", "N" жана "O" категориядагы конструкциясына өзгөртүү киргизилген дөңгөлөктүү транспорт каражаттары (мындан ары - транспорт каражаттары), ошондой эле шасси, транспорт каражаттарынын коопсуздугуна таасир тийгизген транспорт каражаттарынын компоненттери болуп эсептелген техникалык жөнгө салуу объекттерине карата колдонулат.

2. Транспорт каражаттарынын категориялары төмөнкүдөй мааниге ээ:

 • "L" - мототранспорт каражаттары (мотоциклдер, скутерлер, мопеддер, мотовелосипеддер, мокикилер);
 • "М" - күч орнотмосу менен кыймылга келүүчү, кеминде төрт дөңгөлөктүү жана жүргүнчүлөрдү ташууга арналган транспорт каражаттары;
 • "N" - жүк ташуу үчүн пайдаланылуучу транспорт каражаттары - жүк ташуучу автомобилдер жана алардын шассиси;
 • "О" - "L", "М", "N" категориясындагы транспорт каражаттарынын чиркегичтери (жарым чиркегичтери).

3. Ушул Эрежелерде төмөнкүдөй түшүнүктөр пайдаланылат:

транспорт каражаты - адамдарды, жүктөрдү же ага орнотулган жабдууларды ташуу үчүн арналган "L", "М", "N" жана "О" категорияларындагы дөңгөлөктүү түзүлүш;

транспорт каражатынын конструкциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү - транспорт каражаты жүгүртүүгө чыгарылгандан кийин жасалган жана жол кыймылынын коопсуздугуна таасир эткен конкреттүү транспорт каражатынын конструкциясында каралган курамдык бөлүктөрүн жана жабдуу предметтерин алып салуу же каралбагандарын орнотуу;

ведомстволор аралык эксперттик комиссия (мындан ары - эксперттик комиссия) - эксплуатацияда турган транспорт каражаттарынын конструкциясына өзгөртүү киргизилген учурда транспорт каражатына алдын ала техникалык экспертиза жүргүзүү үчүн мамлекеттик органдардын адистеринен турган, жол кыймылынын коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын же анын аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин буйругу менен бекитилген, жол кыймылынын коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын же анын аймактык бөлүмүнүн алдындагы эксперттик комиссия.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Транспорт каражаттарына алдын ала техникалык экспертиза жүргүзүү

4. Эксплуатацияда турган транспорт каражаттарынын конструкциясына өзгөртүү киргизилген учурда, аларга коюлган талаптардын аткарылуусун текшерүү, транспорт каражатынын конструкциясына өзгөртүү киргизүү мүмкүндүгүн жана конструкциясына өзгөртүү киргизилген транспорт каражатынын коопсуздугун кийин текшерүү менен конструкцияга алдын ала техникалык экспертиза жүргүзүү түрүндө эксперттик комиссия тарабынан ишке ашырылат.

5. Транспорт каражаттары төмөнкү учурларда экспертизадан өтпөйт:

1) транспорт каражатына төмөнкү компоненттерди орнотууда:

 • - ушул транспорт каражаты үчүн арналган жана компоненттерди даярдоочунун документтери менен далилденген транспорт каражатынын курамындагы шайкештик бааланган;
 • - транспорт каражатын даярдоочунун эксплуатациялык документтеринде каралган;

2) киргизилген өзгөртүүлөргө шайкештик бааланган учурда белгиленген тартипте иштелип чыккан жана макулдашылган конструктордук документтердин негизинде конструкцияга сериялык өзгөртүү киргизилген.

3. Эксперттик комиссиянын ишин уюштуруу тартиби

6. Алдын ала техникалык экспертиза жүргүзүү үчүн транспорт каражатынын менчик ээси же ишеним берилген жак жол кыймылынын коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына же анын аймактык бөлүмүнө төмөнкү документтерди берет:

 • - Ушул Эрежелердин 1-тиркемесине ылайык форма боюнча жол кыймылынын коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын же анын аймактык бөлүмүнүн жетекчисинин наамына жазылган арызды;
 • - паспорттун көчүрмөсүн;
 • - транспорт каражатына жеке менчик укугун ырастоочу документтин көчүрмөсүн (транспорт каражатын каттоо жөнүндө күбөлүк), техникалык талон);
 • - транспорт каражатына ээлик кылуу же пайдалануу (тескөө) укугун ырастоочу документти (ишеним кат);
 • - кайра жабдууга дайындалган эскиздик долбоорду (чийме).
 • документтердин жогоруда көрсөтүлгөн тизмеси жок болсо менчик ээсинин же ишеним берилген жагынын арызы кароого жатпайт, бул тууралуу арыз ээсине тиешелүү билдирүү берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)

7. Эксперттик комиссиянын жеке курамы 7 адамдан турат жана жол кыймылынын коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын же анын аймактык бөлүмүнүн, Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигине караштуу Автомобиль жана суу транспорту мамлекеттик агенттигинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо департаментинин кызматкерлеринен түзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)

8. Жол кыймылынын коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын же анын аймактык бөлүмүнүн ыйгарым укуктуу кызмат адамы эксперттик комиссиянын төрагасы болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Эксперттик комиссия өзүнүн ишин жарандардын кайрылууларына жараша жыйын өткөрүү менен жүзөгө ашырат. Эксперттик комиссиянын жыйындарына эксперттик комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүгү катышкан учурда укуктуу деп саналат. Эксперттик комиссиянын чечими жыйынга катышып отурган эксперттик комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

10. Эксперттик комиссия алдын ала техникалык экспертизанын жүрүшүндө транспорт каражатынын конструкциясына өзгөртүү киргизилгенден кийин транспорт каражаты жүгүртүүгө чыгарылган учурдагы Техникалык регламенттин талаптарына шайкештиги сактала тургандыгын ырастайт.

11. Эксперттик комиссия кароого берилген документтерди иликтеп чыгып, 3 жумушчу күндүн ичинде эскиздик долбоорду жактыруу же ушул Эрежелердин 2-тиркемесине ылайык форма боюнча себептерин көрсөтүү менен жактыруудан баш тартуу тууралуу тиешелүү корутунду чыгарат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Эксперттик комиссия корутундуну 1 жумушчу күндүн ичинде жол кыймылынын коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын же анын аймактык бөлүмүнүн башчысына, ал жок болуп калса - анын орун басарларынын бирине бекитүүгө киргизет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)

13. Жарандардын кайрылууларын кароо жана аларга жооп жиберүү 10 күндүн ичинде жүзөгө ашырылат.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)

14. Ушул Эрежелердин талаптарын бузган адамдар Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине ылайык жоопкерчиликке тартылат.

4. Транспорт каражатынын конструкциясына киргизилген коопсуздук талаптарынын өзгөртүүлөрү менен транспорт каражатынын шайкештиги тууралуу күбөлүктү берүү тартиби

(Главанын аталышы КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)

15. Транспорт каражаттарынын конструкциясына өзгөртүү киргизүү боюнча жумуштар, мындай кызматтарды көрсөтүү укугуна ээ болгон ишканалар же жеке жактар тарабынан жүзөгө ашырылат. Аткарылган жумуштардын жыйынтыгы боюнча арыз берүүчүгө ушул Эрежелердин 3-тиркемесине ылайык форма боюнча транспорт каражаттарынын конструкциясына өзгөртүү киргизүү боюнча аткарылган жумуштардын көлөмү жана сапаты тууралуу маалымкат берилет.

16. Транспорт каражатынын конструкциясынын жана конструкциясына киргизилген өзгөртүүлөрдүн коопсуздугун контролдоо органдары катары аккредиттелген жана ISO/IЕК 17020-2013 МАМСТка шайкеш келген диагностикалык борборлор текшерет.

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча транспорт каражатынын ээсине 2 жумушчу күндүн ичинде ушул Эрежелердин 4-тиркемесине ылайык форма боюнча анын конструкциясына киргизилген өзгөртүүлөрү менен транспорт каражатын техникалык кароонун диагностикалык картасы берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)

17. Транспорт каражатынын ээси же анын ишеним берилген адамы транспорт каражатынын конструкциясына киргизилген коопсуздук талаптарынын өзгөртүүлөрү менен транспорт каражатынын шайкештиги тууралуу күбөлүктү алуу үчүн жол кыймылынын коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органына же анын аймактык бөлүмүнө төмөнкү документтерди берет:

 • - эксперттик комиссиянын корутундусун (эксперттик комиссиянын корутундусу жоголуп кеткен учурда жол кыймылынын коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган же анын аймактык бөлүмү тарабынан берилүүчү жупнуска жарактуу болот);
 • - транспорт каражатынын конструкциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча аткарылган жумуштардын көлөмү жана сапаты тууралуу маалымкатты;
 • - анын конструкциясына киргизилген өзгөртүүлөрү менен транспорт каражатын техникалык кароонун диагностикалык картасын.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)

18. Ушул Эрежелердин 17-пунктунда аталган документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздук чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы же анын аймактык бөлүмү 3 жумушчу күндүн ичинде ушул Эрежелердин 5-тиркемесине ылайык форма боюнча анын конструкциясына киргизилген коопсуздук талаптарынын өзгөртүүлөрү менен транспорт каражатынын шайкештиги тууралуу күбөлүктү тариздейт, каттайт жана арыз ээсине берет же себептерин көрсөтүү менен аны берүүдөн баш тартат.

Транспорт каражатынын конструкциясына киргизилген коопсуздук талаптарынын өзгөртүүлөрү менен транспорт каражатынын шайкештиги тууралуу күбөлүктү берүүдөн баш тартууга негиз болуп төмөнкүлөр саналат:

 • а) анык эмес маалыматты камтыган документтерди берүү;
 • б) жасалма белгилери бар, ошондой эле жоголгон (уурдалган) деп саналгандардын арасында болгон документтерди берүү;
 • в) транспорт каражатынын жоктугу;
 • г) берилген документтерге транспорт каражатынын шайкеш келбестиги.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)

19. Конструкциясына өзгөртүү киргизилген транспорт каражаттары каттоо иштери үчүн транспорт каражатынын конструкциясына киргизилген коопсуздук талаптарынын өзгөртүүлөрү менен транспорт каражатынын шайкештиги тууралуу күбөлүк ээси тарабынан алынган учурдан тартып 5 жумушчу күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо департаментинин аймактык бөлүмдөрүндө кайра катталууга тийиш.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)