Онлайн-тест КР ЖКЭ 2021

Онлайн-тест КР ЖКЭ 2021

Билеттердин багыт беруучу жооптору КР ЖКЭне негизделген (05.02.2020). Суроолор жана алардын жообу экзамендеги билеттерге ылайык келет.

Сынак билеттери: Кыргыз Республикасынын Жол кыймылынын Эрежелери (2021 ж.)