Мыйзамдар

ТК башкарууга түз жана кыйыр тиешеси бар Өкмөттүн жана башка мыйзам чыгаруучу органдардын токтомдору.