КРнын Ички иштер министрлигинин Патрулдук милиция башкы башкармалыгы жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2016-жылдын 3-мартындагы

№ 112 токтому менен бекитилген


Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Патрулдук милиция башкы башкармалыгы жөнүндө

ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Патрулдук милиция башкы башкармалыгы (мындан ары - КР ИИМ ПМББ) Кыргыз Республикасынын аймагында жол кыймылынын коопсуздугу жаатында коомдук тартипти камсыздоо жана коомдук жайларда, көчөлөрдө, транспорт объекттеринде кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча функцияларды, административдик көзөмөлдөө функцияларын жана атайын уруксат берүүчү функцияларды жүзөгө ашыруучу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ведомстволук бөлүнүшү болуп эсептелет.

КР ИИМ ПМББ Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Жол-кайгуул кызматынын укук мураскери болуп саналат.

КР ИИМ ПМББ юридикалык жак болуп эсептелет, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган штамптары жана бланктары бар.

2. КР ИИМ ПМББнын иши мыйзамдуулук, гумандуулук, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин урматтоо жана ачыктык принциптерине негизделет.

КР ИИМ ПМББ жарандардын өмүрүн, саламаттыгын жана мүлкүн, алардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын, ошондой эле коом менен мамлекеттин кызыкчылыктарын коргоо максатында Кыргыз Республикасындагы менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар жана ар кандай уюмдар, кызмат адамдар жана жарандар, чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар (мындан ары - жарандар) тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, ар кандай ченемдик укуктук актылардын, эрежелердин, коомдук тартипти сактоо, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жол-транспорт кырсыктарын алдын алуу жана анын оор кесепеттерин төмөндөтүү маселелери боюнча стандарттардын жана техникалык ченемдердин аткарылышын камсыздайт.

3. КР ИИМ ПМББ өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, конституциялык мыйзамдарды, "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексин, "Жол кыймылы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, башка мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ведомстволук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

4. КР ИИМ ПМББ өзүнүн ишин Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын бөлүнүштөрү, башка укук коргоо органдары, аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, башка уюмдар жана мекемелер менен өз ара аракеттенүүдө жүргүзөт, ошондой эле чет мамлекеттердин компетенттүү органдары менен белгиленген тартипте кызматташат.

2. КР ИИМ ПМББнын негизги милдеттери

5. КР ИИМ ПМББга төмөнкү милдеттер жүктөлөт:

- кылмыштуу жана ар кандай укукка каршы кол салуулардан жарандардын өмүрүн, саламаттыгын, укугун жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо;

- кылмыштарга жана укук бузууларга тезинен чара көрүү, ошондой эле кылмыштарга жана укук бузууларга бөгөт коюу боюнча зарыл чараларды көрүү, кылмыш жасоого жана укук бузууга шектүү адамдарды кармоо;

- табигый кырсыктар, өзгөчө кырдаалдар жана кыйроолор учурунда жарандардын өмүрүн жана саламаттыгын сактоого багытталган кечиктирилгис чараларды көрүү;

- алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү жолу менен бекитилип берилген аймактагы тартипти камсыздоо, кылмыштарга жана административдик укук бузууларга бөгөт коюу, аларды жасаганга жөндөмдүү болгон жагдайларды табуу.

3. КР ИИМ ПМББнын функциялары

6. Ички иштер органдарынын алдында турган милдеттерди жетүү максатында КР ИИМ ПМББ жана анын аймактык бөлүнүштөрү төмөнкү функцияларды аткарат:

а) көчөлөрдө, аянттарда, парктарда, вокзалдарда, аэропорттордо жана башка коомдук жайларда укук тартибин камсыз кылуу, укук бузууга кечиктирилгис чара көрүү, кылмыштуулукка бөгөт коюу жана кылмышкерлерди "изи сууй электе" кармоо боюнча зарыл чараларды көрүү;

б) кылмыштарды жана административдик укук бузууларды болтурбоо жана бөгөт коюу жолу менен бекитилип берилген аймакта укуктук тартипти сактоону камсыз кылуу, аларды жасоого түрткү болгон жагдайларды аныктоо жана өзүнүн компетенциясынын чегинде ошол жагдайларды жок кылуу үчүн чараларды көрүү;

в) коомдук-саясий, маданий-массалык, спорттук жана башка коомдук иш-чараларды өткөрүүдө коомдук тартипти сактоо жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, белгиленген тартиптеги бузууларга өз убагында чара көрүү, бөгөт коюу;

г) кылмыштардын бетин ачууда жана кылмышкерлерди кармоодо ички иштер органдарынын башка бөлүнүштөрүнүн жана кызматтарынын кызматкерлерине жардам көрсөтүү;

д) коомдук тартипти камсыздоодо калк менен иштөөнү активдештирүү;

е) жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларынын талаптарынын сакталышын контролдоо жана көзөмөлдөө;

ж) мамлекеттик күзөт объекттерин, расмий иш сапардын алкагында келген чет элдик делегацияларды ташууга тартылган транспорт каражаттарын техникалык текшерүү;

з) жол кыймылын жөнгө салуу, анын ичинде техникалык каражаттарды жана автоматташтырылган системаларды колдонуу менен, авариялык-куткаруу иштери жүрүп жаткан жерлерде транспорт каражаттарынын жана жөө жүргүнчүлөрүнүн кыймылын уюштурууну камсыз кылуу;

и) коомдук тартипти сактоо жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча иш-чараларга катышуу, шашылыш кызматтарынын байланыш каражаттары аркылуу келип түшкөн билдирүүлөр боюнча тез арада баруу;

к) уурдалган жана уурдап айдап кеткен автомототранспорт каражаттарын, ошондой эле жол-транспорт кырсык болгон жерден качып кеткен жол кыймылынын катышуучуларынын автомототранспорт каражаттарын издөө боюнча иштерди Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары тарабынан аныкталган тартипте уюштуруу жана өткөрүү;

л) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык административдик укук бузуулар тууралуу иштер боюнча өндүрүштү жүзөгө ашыруу;

м) жол-транспорт кырсыгы болгон жерде адамдарды куткаруу боюнча кечиктирилгис аракеттерди көрүү, анын ичинде адамдарды эвакуациялоо боюнча чараларды көрүү, жабырлануучуларга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык биринчи жардам көрсөтүү, ошондой эле бузулган транспорт каражаттарын ташууга жана кароосуз калган мүлктү кайтарууга көмөктөшүү;

н) жол кыймылынын коопсуздугунун көрсөткүчүн мамлекеттик статистикалык эсепке алууну белгиленген тартипте жүзөгө ашыруу;

о) жол кыймылынын шарттарын изилдөө, транспорт каражаттарынын жана жөө жүргүнчүлөрдүн кыймылын уюштурууну жакшыртуу боюнча чараларды көрүү, жол кыймылынын коопсуздугу боюнча адистерди даярдоо жана кайра даярдоо программаларын белгиленген тартипте макулдашуу;

п) транспорт каражаттарын белгиленген тартипте коштоо;

р) шаар курулуш жана техникалык кеңештердин, коомдук транспорттун үзгүлтүксүз кыймылынын маршрутун ачуу боюнча комиссиянын ишине, ошондой эле аларды эксплуатациялоо процессиндеги жол кыймылынын коопсуздугунун белгиленген талаптарына бул маршруттардын шайкеш келүүсүн баалоого катышуу;

с) "Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө" жана "Кыргыз Республикасындагы жол кыймылы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жалпыга маалымдоо каражаттарын, ошондой эле өздүк басылмаларды колдонуу менен жол кыймылынын коопсуздугу маселелери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, бул максаттарда кароолорду, конкурстарды, мелдештерди өткөрүү, жарандарга көчөдө өзүн коопсуз алып жүрүү эрежелерин окутууну уюштурууда, жол кыймылынын эрежелерин үгүттөөдө аткаруу бийлигинин тийиштүү органдарына көмөк көрсөтүү;

т) кызыкдар болгон аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар жана коомдук бирикмелер менен бирдикте коомдук тартипти сактоону күчөтүү жана жол кыймылынын коопсуздугунун деңгээлин жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

у) жол-транспорт кырсыгын жасоого, коомдук тартипти жана жол кыймылынын эрежелерин бузууга, жол кыймылынын коопсуздугуна жана коомдук тартипке коркунуч туудурган башка укукка каршы аракеттерди жасоого түрткү болгон себептерди жана шарттарды табуу, аларды жок кылуу боюнча чараларды көрүү;

ф) Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри тарабынан белгиленген тартипте административдик тартип бузуулар жана салынган административдик айыптар боюнча маалыматтар банкын (базасын) түзүү, анын иштешин камсыз кылуу жана киргизүү, ошондой эле анда камтылган маалыматтарды аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарына, муниципалдык түзүлүштөгү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, уюмдарга жана жарандарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берүү;

х) мамлекеттик күзөт органдарынын тийиштүү бөлүнүштөрү менен өз ара аракеттенүүдө мамлекеттик күзөт объекттери бара жаткан транспорт каражаттарынын коопсуз жана тоскоолдуксуз өтүүсүн камсыз кылууга катышуу;

ц) өзгөчө кырдаалдар учурунда коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун сактоону камсыз кылуу;

ч) жарандарды кабыл алуу, алардын оозеки жана жазуу жүзүндөгү кайрылууларын, белгиленген тартипте кабыл алынган чечимдер тууралуу жарандарды андан ары кабарлоо менен өз убагында жана толук көлөмдө каралышын камсыз кылуу.

4. КР ИИМ ПМББнын укуктары

7. КР ИИМ ПМББ төмөнкүлөргө укуктуу:

а) аткаруу бийлигинин органдарынан, муниципалдык түзүлүштөгү-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, уюмдардан жана кызмат адамдарынан Кыргыз Республикасынын коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жаатындагы мыйзамдарын сактоо тууралуу маалыматтарды белгиленген тартипте сурап алууга;

б) юридикалык жактарга жана кызмат адамдарына коомдук тартипти сактоо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жаатындагы ченемдик укуктук актыларындагы бузууларды четтетүү тууралуу милдеттүү түрдө аткарыла турган жазма буйруктарды берүүгө, ал эми мындай жазма буйруктар боюнча зарыл чаралар көрүлбөсө, күнөөлүү адамдарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоопкерчиликке тартууга. Жазма буйрук жазуу түрүндө, көрүлгөн чаралар тууралуу маалыматтарды берүү мөөнөтү көрсөтүлүп берилет;

в) коомдук тартипти сактоо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жаатындагы мыйзамдык жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга катышуу, аларды жакшыртуу боюнча сунуштарды белгиленген тартипте киргизүүгө;

г) тийиштүү уюмдарга жана жеке жактарга жол кыймылын уюштуруунун техникалык каражаттарын орнотууга же алып салууга көрсөтмө берүүгө;

д) жол кыймылын убактылуу чектөөгө же тыюу салууга, массалык иш-чараларды өткөрүүдө жана башка учурларда, транспорт каражаттарынын жана жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуз кыймылы үчүн зарыл шарттарды түзүү максатында же транспорт каражатын колдонуу жол кыймылынын коопсуздугуна коркунуч туудурса жолдун айрым участокторунда, ошондой эле жол кыймылы үчүн коопсуз болгон абалда кармоонун эрежелерине жооп бербеген темир жол өткөөлдөрүндө анын уюштурулушун өзгөртүүгө, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жаатындагы ченемдик укуктук актылардын талаптарын бузуу менен жүзөгө ашырылып жаткан жолдогу оңдоо-курулуш жана башка иштерди өткөрүүнү чектөөгө жана тыюу салууга;

е) жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жаатындагы ченемдик укуктук актылардын талаптары сакталбаган учурда чоң габариттүү, оор салмактуу же кооптуу жүктөрдү ташууга, ошондой эле коомдук унаанын белгиленген маршрут боюнча кыймылына тыюу салууга;

ж) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган шарттар жана бузуулар болсо автомототранспорт каражаттарын жана алардын чиркегичтерин, тракторлорду жана башка өз алдынча жүргөн машиналарды эксплуатациялоону, анын ичинде мындай тыюу салууга негиз болгон себептер жоюлганга чейин мамлекеттик каттоо белгилерин алып коюу менен, ал эми троллейбустарды эксплуатациялоону - техникалык эксплуатациялоонун тийиштүү эрежелеринде каралган бузуулар бар болсо тыюу салууга; түйүндөрдүн жана агрегаттардын номерлери же мамлекеттик каттоо белгилери жашыруун, жасалма, өзгөртүлгөн болсо, ага тете транспорт каражаттарынын маркировкасынын каттоо документтеринде көрсөтүлгөн маалыматтарга шайкеш келбеген учурда транспорт каражаттарын пайдаланууга тыюу салууга;

з) төмөнкүдөй автомототранспорт каражаттарын жана алардын чиркегичтерин, тракторлорду жана башка өз алдынча жүргөн машиналарды эксплуатациялоого тыюу салууга:

- Кыргыз Республикасында даярдалган же анын аймагына алты айдан көбүрөөк мөөнөткө киргизилген, же жол кыймылынын коопсуздугунун белгиленген талаптарына шайкештигин күбөлөндүрүүчү документтери жок конструкциясына өзгөртүүлөр киргизилген;

- түйүндөрдүн жана агрегаттардын номерлери же мамлекеттик каттоо белгилери жашыруун, жасалма, өзгөртүлгөн;

- менчик ээлери тарабынан жарандык жоопкерчиликти камсыздандыруу боюнча мыйзамдарда белгиленген милдеттеме аткарылбаган;

и) транспорт каражаттарын токтотууга жана аларды пайдаланууга жана башкарууга болгон укугун, ошондой эле транспорт каражатынын жана ташылып бара жаткан жүктүн документтерин текшерүүгө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда аларды алып коюуга;

к) мас абалында болгондугуна жетишээрлик негиз (ооздон алкоголдук жыттын чыгышы, денесин кармай албагандыгы, булдуруктап сүйлөгөнү, көздүн кызарганы, абалга шайкеш эмес жүрүм-туруму) болгон учурда, транспорт каражатын башкарууга же пайдаланууга укук берген документи жок адамдарды, ошондой тормоздук системасы (токтоп тургандагы токтоткучту эске албаганда), рулдук башкаруунун же туташ түзүлүштүн (поезддин курамында) бузук экендигин билип туруп транспорт каражатын башкарган адамдарды транспорт каражатын башкаруудан бошотууга;

л) алкоголдук мас абалын күбөлөндүрүүгө, мас абалында болгондугуна жетишээрлик негиз (ооздон алкоголдук жыттын чыгышы, денесин кармай албагандыгы, булдуруктап сүйлөгөнү, көздүн кызарганы, абалга шайкеш эмес жүрүм-туруму) болгон жол кыймылы жаатында административдик укук бузууну жасаган деп шектелген транспорт каражатын башкарган адамдарды мас абалын медициналык күбөлөндүрүүгө жөнөтүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ишти объективдүү кароо үчүн жол кыймылынын жана транспортту эксплуатациялоонун коопсуздугуна каршы кылмыш жасаган деп шектелген адамдарды, жол-транспорт кырсыгына катышкан айдоочуларды мас абалын медициналык күбөлөндүрүүгө жөнөтүүгө;

м) коомдук тартипти, жол кыймылынын эрежелерин бузууну аныктоо жана белгилөө, транспорт каражаттарынын жана жолдордун техникалык абалын контролдоо, транспорт каражаттарын мажбурлап токтотуу жана кармоо, тахографтардын көрсөткүчүн дешифровкалоо үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте атайын техникалык жана транспорт каражаттарын колдонууга;

н) эгерде зомбулуксуз ыкмалар жүктөлгөн милдеттердин аткарылышын камсыз кылбаса, кылмыштарды жана башка укук бузууларды болтурбоо жана бөгөт коюу, аларды жасаган адамдарды кармоо, коргонуу үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык физикалык күчтү, анын ичинде кол менен урушуунун атайын күжүрмөн ыкмаларын жана колдо бар каражаттарды колдонууга;

о) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте административдик укук бузууну жасаган жарандарды кармоону жана өздүк тыкыр кароону, жүктү коштоп жүргөн айдоочунун же жарандын катышуусунда транспорт каражаттарын жана жүктөрдү кароону жүзөгө ашырууга, укукка каршы максаттарда пайдаланып жатат деген шек бар болсо транспорт каражаттарына тыкыр кароону жүргүзүүгө;

п) өндүрүштө турган иштер жана материалдар боюнча жарандарды жана кызмат адамдарын КР ИИМ ПМББга чакырууга, алардан зарыл болгон түшүндүрмөлөрдү, маалымдамаларды, документтерди (алардын көчүрмөлөрүн) алууга;

р) административдик укук бузуулар тууралуу протоколдорду түзүүгө, административдик укук бузууну жасаган юридикалык жактарга, кызмат адамдарына жана жарандарга өзүнүн компетенциясынын чегинде администрациялык жазаларды дайындоого, Кыргыз Республикасынын Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинде каралган башка чараларды колдонууга;

с) шашылыш же кечиктирилгис формада медициналык жардам көрсөтүүгө муктаж болгон жарандарды медициналык уюмдарга жеткирүү үчүн, авариядан улам бузулган транспорт каражаттарын ташуу үчүн, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда дипломаттык, консулдук жана чет мамлекеттердин башка өкүлчүлүктөрүнө, эл аралык уюмдарга тийиштүү транспорт каражаттарынан жана атайын багыттагы транспорт каражаттарынан тышкары ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын, коомдук бирикмелердин жана жарандардын транспорт каражаттарын пайдаланууга;

т) юридикалык жактарга жана жарандарга таандык байланыш каражаттарын кызматтык максаттарда тоскоолдуксуз пайдаланууга;

у) жол кыймыл эрежелерин сактоону контролдоонун техникалык каражаттарын, жол-транспорт кырсыгы болгон жерде анын кесепетинин оордугун төмөндөтүү максатында колдонулуучу авариялык-куткаруучу жабдууну, ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга жана коомдук тартипти камсыздоого түрткү боло турган башка техникалык каражаттарды, автоматташтырылган системаларды жана приборлорду иштеп чыгуу жана даярдоо боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине жүктөлгөн мамлекеттик тапшырыкчынын функциясын аткарууда белгиленген тартипте катышууга;

ф) коомдук тартип жана жол кыймылынын коопсуздугу чөйрөсүндөгү артыкчылыктуу темаларды жана илимий изилдөөлөрдүн багыттарын аныктоодо кызыкдар болгон уюмдар менен бирдикте катышууга, алардын ишке ашышын белгиленген тартипте жүзөгө ашырууга, ошондой эле илимий иштеп чыгууларды КР ИИМ ПМББнын практикалык ишине киргизүүгө катышууга;

х) эл аралык уюмдардын коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо көйгөйлөрү боюнча иштерине белгиленген тартипте катышууга, кызыкдар болгон уюмдар жана мекемелер менен бирдикте Кыргыз Республикасынын бул жааттагы эл аралык милдеттемелеринин аткарылышын камсыз кыла турган иш-чараларды иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга;

ц) Кыргыз Республикасынын административдик укук бузуулар жөнүндө мыйзамдарына ылайык, кармоонун себептери жоюлганга чейин атайын бөлүнүп берилген жайга киргизүү менен транспорт каражаттарын кармоого;

ч) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык издөөдө жүргөн транспорт каражаттарын кармоого.

8. КР ИИМ ПМББ өзүнүн компетенциясынын чегинде аскердик автомобилдик инспекцияга методикалык жана практикалык жардам көрсөтөт.

5. КР ИИМ ПМББнын ишин уюштуруу

9. КР ИИМ ПМББнын системасы патрулдук милициянын башкаруу органдарынан жана бөлүнүштөрүнөн турат, аларга төмөнкүлөр кирет: борбордук аппараттын башкармалыктары, бөлүмдөрү; патрулдук милициянын аймактык, саптык жана адистештирилген бөлүнүштөр. Аймактык бөлүнүштөр башкармалыктардан, бөлүмдөрдөн, бөлүктөрдөн, топтордон жана саптык бөлүнүштөрдөн турат. Саптык бөлүнүштөр взводдон, роталардан, батальондордон, полктордон турат.

10. Патрулдук милициянын аймактык, саптык жана адистештирилген бөлүнүштөрүн КР ИИМ ПМББнын начальниги жетектейт.

11. КР ИИМ ПМББнын, аймактык, саптык жана адистештирилген бөлүнүштөрүнүн (ишканаларынын) түзүмү жана штаттык саны республиканын ИИББ - ИИБнын начальниктери менен макулдашылган КР ИИМ ПМББнын начальнигинин сунушу же КР ИИМ ПМББнын начальниги менен макулдашылган республиканын ИИББ - ИИБнын начальниктеринин сунушу боюнча бекитилген штаттык сандын чектеринде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри тарабынан аныкталат.

12. КР ИИМ ПМББнын начальниги мыйзамдарда белгиленген тартипте кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат.

КР ИИМ ПМББнын начальниги:

а) КР ИИМ ПМББнын ишин уюштурат, бардык жекече курамдын түздөн-түз башчысы болуп саналат жана бөлүнүштүн кызматтык ишин, коюлган милдеттерди аткарууга дайыма даяр болуусу үчүн жооп берет;

б) Башкы башкармалыктын начальнигинин орун басарларынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт жана жекече курамдын функциялык милдеттерин бекитет;

в) жекече курамды тандап алат, бөлүштүрөт, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министри жана республиканын ИИББ - ИИБнын начальниктери тарабынан дайындалуучу кызмат орундарынын тизмесине кирбеген КР ИИМ ПМББнын кызматкерлерин кызмат орундарына дайындайт жана бошотот;

г) жеке курамдын кесиптик жана дене тарбиялык даярдыгын өткөрүүнү, карамагындагыларды кызматкерлерди окутууну жана тарбиялоону камсыз кылат. Жеке курамдын арасында тартипти жана мыйзамдуулукту бузууларга жол бербөө боюнча чараларды көрөт;

д) кызматкерлердин жеке коопсуздук чараларынын, табелдик куралды, техникалык жана атайын каражаттарды колдонуу эрежелеринин сакталышын колдойт;

е) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-сентябрындагы № 556 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын Тартиптик уставында каралган тартипте КР ИИМ ПМББнын кызматкерлерин сыйлайт жана тартиптик жазага тартат;

ж) өзүнүн компетенциясынын чегинде КР ИИМ ПМББнын жеке курамынын аткаруусу үчүн милдеттүү болгон буйруктарды жана тескемелерди чыгарат;

з) катардагы жана кенже башчылык курамдагы кызмат адамдарына атайын наам ыйгарат;

и) өзүнүн компетенциясына таандык маселелер боюнча төмөнкүлөргө укуктуу:

- коомдук тартипти, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жаатында, ошондой эле бул жаатта Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ишин координациялоодо мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышууга;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү, Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары менен өз ара аракеттенүүдө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин атынан чыгууга;

- Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин атынан кат-кабарларды жөнөтүүгө жана алууга;

- коомдук тартипти жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жаатында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышы тууралуу маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, уюмдардан жана кызмат адамдарынан белгиленген тартипте сурап алууга;

- коомдук тартипти сактоо жана жол кыймылынын коопсуздугу чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын бузууларын четтетүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана уюмдарга жазма буйруктарды (токтомдорду, сунуштамаларды, чечимдерди) киргизүүгө;

- коомдук тартипти сактоо, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жол-транспорт кырсыктарын алдын алуу жана анын оор кесепеттерин төмөндөтүү менен байланышкан маселелер боюнча кызыкдар мамлекеттик органдар жана уюмдар менен макулдашуу боюнча кеңешме жана эксперттик органдарды (кеңештерди, комиссияларды, топторду) түзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча эл аралык уюмдарда жана чет мамлекеттер менен өз ара аракеттенүүдө Кыргыз Республикасынын таламдарын коргоого;

- облустардын, Бишкек жана Ош шаарларынын ички иштер органдарынын патрулдук милициясынын аймактык бөлүнүштөрүнүн начальниктеринин ишине жетекчилик жүргүзүүгө.

13. Облустардын, Бишкек жана Ош шаарларынын ички иштер органдарынын патрулдук милициясынын башкармалыктарынын жана бөлүмдөрүнүн начальниктери өздөрүнүн компетенцияларынын алкактарында патрулдук милициянын шаардык жана райондук бөлүнүштөрүнүн ишине жалпы жетекчилик жүргүзүшөт.

6. КР ИИМ ПМББнын ишин контролдоо жана анын жоопкерчилиги

14. КР ИИМ ПМББнын ишине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык контроль жана көзөмөл жүргүзүлөт.

15. КР ИИМ ПМББнын кызматкеринин иш-аракети же иш-аракетсиздиги анын укугун жана эркиндигин бузду деп эсептеген жаран бул иш-аракетти же иш-аракетсиздикти КР ИИМ ПМББнын жогору турган кызмат адамына, прокурорго жана (же) сотко даттанууга укуктуу.

16. КР ИИМ ПМББнын кызматкери мыйзамга каршы иш-аракети же иш-аракетсиздиги үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти тартат. КР ИИМ ПМББнын кызматкери тарабынан юридикалык жактарга же жарандарга келтирилген зыяндын орду Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте толтурулат.

7. КР ИИМ ПМББны каржылоо жана материалдык техникалык жактан камсыздоо

17. КР ИИМ ПМББны каржылоо жана материалдык техникалык жактан камсыздоо республикалык бюджеттин, акы төлөмө кызмат көрсөтүүлөрүн берүүдөн келип түшкөн каражаттардын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактардын эсебинен жүргүзүлөт.

КР ИИМ ПМББнын, анын аймактык жана адистештирилген башкармалыктары менен бөлүмдөрүнүн имараттары, курулмалары, жабдуулары, инвентарлары, башка материалдык баалуулуктары жана каражаттары мамлекеттик менчик болуп эсептелет.

КР ИИМ ПМББ өзүнчө республикалык бюджеттеги өзүнчө сап менен каржыланат, өз алдынча балансы, Казыналыктын региондук бөлүмдөрүндө бюджеттик жана атайын эсептери бар.

КР ИИМ ПМББ белгиленген тартипте финансы-чарбалык жана келишимдик иштер менен байланышкан маселелерди өз алдынча чечет.

КР ИИМ ПМББ Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сотто доогер жана жоопкер боло алат.

8. КР ИИМ ПМББны жоюу

18. КР ИИМ ПМББнын бөлүнүштөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоюлат.

19. Ушул Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.