1. Эскертүүчү белгилер

1.27


1.27 "Жапайы жаныбарлар"


Расмий текст:
Жок


Кошумча маалымат:

белгисин коруктардын, аңчылык чарбаларынын, токой массивдеринин аймактары боюнча өтүүчү жолдордун участокторунун жана аларда жапайы жаныбарлар чыга калышы мүмкүн болгон башка жолдордун участокторунун алдында орнотушат жана 8.2.1 табличкасын пайдаланышат.

icon 1543

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign