1. Эскертүүчү белгилер

1.33


1.33 "Башка коркунучтар" белгиси. 


Расмий текст:
Башка эскертүүчү белгилер менен караштырылбаган коркунучтар бар жол участогу.


Кошумча маалымат:

белгисин коркунучтун түрү эскертүүчү белгилер менен каралбаган жолдордун кооптуу участокторунун алдында орнотушат.

icon 2475

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign