1.4.1-1.4.6

1. Эскертүүчү белгилер

1.4.1-1.4.6
1.4.1-1.4.6
1.4.1-1.4.6
1.4.1-1.4.6
1.4.1-1.4.6
1.4.1-1.4.6

1.4.1-1.4.6 "Темир жол өткөөлүнө жакындоо" белгилери. 


Расмий текст:
Калктуу конуштардан тышкары жайгашкан темир жол өткөөлүнө жакындап калуу жөнүндө кошумча эскертүү.


icon 3994

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign