1. Эскертүүчү белгилер

1.8


1.8 "Сфетофор менен жөнгө салуу" белгиси


Расмий текст:
Светофор менен жөнгө салынуучу кесилиш, жөө адам өткөөлү же жол бөлүгү.icon 4533

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign