8. Табличкалар

8.2.3

8.2.3 "Колдонуу зонасы" табличкасы


Расмий текст:
8.2.3 табличкасы - 3.27-3.30 белгилеринин аракетте болуу зонасынын аяктоосун көрсөтөт;


Кошумча маалымат:

8.2.3 табличкасын - белгинин колдонуу зонасынын аякталышын көрсөтүү үчүн;

icon 346

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign