8. Табличкалар

8.2.6
8.2.6

8.2.5 жана 8.2.6 табличкалары


Расмий текст:
8.2.5 жана 8.2.6 табличкалары - аянттын, имараттын фасадынын жана ушуга окшоштордун бир тарабын бойлото токтоого же токтоп турууга тыюу салуу учурунда 3.27-3.30 белгилеринин багытын жана аракет зонасын көрсөтөт.


Кошумча маалымат:

8.2.5 жана 8.2.6 табличкаларын - белгинин колдонуу зонасын көрсөтүү үчүн, андан оңдо жана (же) солдо, качан токтотуу же токтоп туруу аянтын, имараттын фасадынын ж.б.у.с. жүрүүчү бөлүгүн бойлоп тыюу салынган болсо.

Белгилерди мамыларда жайгаштыруу учурунда табличкаларды белгинин алдына жайгаштырышат.

icon 187

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign