8. Табличкалар

8.3.3
8.3.3
8.3.3

8.3.1-8.3.3 "Колдонуу багыттары" табличкалары


Расмий текст:
Кесилиштин алдында орнотулган белгилердин аракеттеринин же жолго тике жакын турган белгиленген объекттерге карата кыймылдын багыттарын көрсөтүшөт.


Кошумча маалымат:

8.3.1-8.3.3 "Колдонуу багыттары" табличкаларын аларды колдонуунун багытын кесилиш жолго карата көрсөтүү үчүн тике кесилиштин алдында орнотула турган 3.2-3.9, 5.3 белгилери менен, ошондой эле 1.32 белгиси менен колдонушат.

icon 244

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign