8. Табличкалар

8.4.3.1

8.4.1-8.4.8 "Транспорт каражаттарынын түрлөрү" табличкалары. Белгинин аракети ага таркатыла турган транспорт каражатынын түрүн көрсөтөт.

Табличкалар белгинин колдонушун төмөнкүлөргө таркатышат:

8.4.3.1 - на электромобили и гибридные автомобили, имеющие возможность зарядки от внешнего источника;

icon 242

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign