4. Милдеттендирүүчү

4.2.3

4.2.3 "Тоскоолдукту оң же сол жагынан айланып өтүү" белгиси. 


Расмий текст:
Айланып өтүүгө каалагандай тараптан уруксат берилет.


Кошумча маалымат:

Белгилерин жүрүүчү бөлүктүн огу боюнча орнотулган тосмолордун башталышын, ажыратуучу тилкенин башталышын, коопсуздуктун жогору көтөрүлгөн аралчалары жана багыттоочу аралчалар, жүрүүчү бөлүктүн ар түрдүү тоскоолдуктарынын жардамчы аралчаларын айланып өтүү багыттарын көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 647

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign