7. Сервис

7.11

7.11 "Эс алуучу жай"

белгилерин кыймылдын катышуучуларына тиешелүү объекттер жөнүндө маалымдоо үчүн колдонушат.

Белгилерди объекттердин алдына орнотушат.

icon 457

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign