7. Сервис

7.18

7.18 "Даараткана"

белгилерин кыймылдын катышуучуларына тиешелүү объекттер жөнүндө маалымдоо үчүн колдонушат.

Белгилерди объекттердин алдына орнотушат.

icon 363

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign