7. Сервис

7.5

7.5 "Автомобилдерди жуучу жай"

белгилерин кыймылдын катышуучуларына тиешелүү объекттер жөнүндө маалымдоо үчүн колдонушат.

Белгилерди объекттердин алдына орнотушат.

icon 344

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign