5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.14.2

5.14.2 "Велосипедчендер үчүн тилке" белгиси


Расмий текст:
5.14-5.14.3 белгилеринин аракети үстүндө белги жайгашкан тилкеге таркатылат. Жолдун оң тарабында орнотулган белгилердин аракети оң тилкеге таркатылат.


Кошумча маалымат:

icon 372

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign