5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.29

5.29 "Жөнгө салынуучу токтоп туруу зонасы" белгиси


Расмий текст:
Токтоп турууга уруксат берилген жана табличкалардын жана чийиндин жардамы менен жөнгө салынган аймак (жол участогу) баштала турган жер.


Кошумча маалымат:

5.29 "Жөнгө салынуучу токтоп туруу зонасы" белгилерин анын чектеринде топтоп туруу жайы регламенттештирилген же кыймылдын максималдуу ылдамдыгы чектелген аймакты (жолдун участогун) белгилөө үчүн колдонушат.

icon 548

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign