5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.31

5.31 "Максималдуу ылдамдыктын чектөөсү бар зона" белгиси


Расмий текст:
Кыймылдын максималдуу ылдамдыгы чектелген аймак (жол участогу) баштала турган жер.


Кошумча маалымат:

5.31 "Максималдуу ылдамдыкты чектөөсү бар зона" белгилерин анын чектеринде топтоп туруу жайы регламенттештирилген же кыймылдын максималдуу ылдамдыгы чектелген аймакты (жолдун участогун) белгилөө үчүн колдонушат.

icon 543

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign