4. Милдеттендирүүчү

4.2.1

4.2.1 "Тоскоолдукту оң жагынан айланып өтүү"


Расмий текст:
4.2.1 "Тоскоолдукту оң жагынан айланып өтүү", 4.2.2 "Тоскоолдукту сол жагынан айланып өтүү" белгилери. Айланып өтүү жебе менен көрсөтүлгөн тараптан гана уруксат берилет.


Кошумча маалымат:

Белгилерин жүрүүчү бөлүктүн огу боюнча орнотулган тосмолордун башталышын, ажыратуучу тилкенин башталышын, коопсуздуктун жогору көтөрүлгөн аралчалары жана багыттоочу аралчалар, жүрүүчү бөлүктүн ар түрдүү тоскоолдуктарынын жардамчы аралчаларын айланып өтүү багыттарын көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 934

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign