5. Өзгөчө жазма буйруктардын

5.23.1
5.23.1

5.23.1 жана 5.23.2 "Калктуу конуштун башталышы" белгилери


Расмий текст:
Калктуу конуштардагы кыймыл тартибин аныктай турган Кыргыз Республикасынын Жол кыймылынын эрежелеринин талаптары аракетте болгон калктуу конуштун башталышы.


Кошумча маалымат:

5.23.1 жана 5.23.2 "Калктуу конуштун башталышы" белгилерин анын чектеринде калктуу конушта жүрүүнүн тартибин белгилеген Эрежелердин талаптары колдонула турган калктуу конуштун башталышын белгилөө үчүн колдонушат.

icon 628

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign