6. Маалымат берүү

6.11
6.11

6.11 "Объекттин аталышы" белгиси


Расмий текст:
Калктуу конуштан башка объекттин аталышы (дарыя, көл, ашуу, кооздуктар жана ушуга окшош).


Кошумча маалымат:

6.11 "Объекттин аталышы" белгисин калктуу пункттан башка объекттин аталышын көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 346

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign