6. Маалымат берүү

6.13

6.13 "Километр белгиси" белгиси


Расмий текст:
Жолдун башталышына же аягына чейинки аралык (чкм).


Кошумча маалымат:

6.13 "Километр белгиси" белгисин ал орнотулган жерден тартып жолдун баштапкы же акыркы пунктуна чейинки аралыкты көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 377

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign