6.15.1-6.15.3

6. Маалымат берүү

6.15.1-6.15.3
6.15.1-6.15.3
6.15.1-6.15.3

6.15.1-6.15.3 "Жүк ташуучу автомобилдер үчүн кыймылдын багыты" белгилери


Расмий текст:
Эгерде кесилиште алардын кыймылы багыттардын биринде тыюу салынган болсо, жүк ташуучу автоунаалар, тракторлор жана өзү жүрүүчү машиналар үчүн кыймылдын сунушталуучу багыты.


Кошумча маалымат:

6.15.1-6.15.3 "Жүк ташуучу автомобилдер үчүн кыймылдын багыты" белгилерин эгерде алардын кыймылына кесилиштеги багыттардын биринде тыюу салынган болсо, жүк ташуучу автомобилдердин, тракторлордун жана өзү жүрүүчү машиналардын сунушталуучу маршрутун көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 371

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign