6.8.1-6.8.3

6. Маалымат берүү

6.8.1-6.8.3
6.8.1-6.8.3
6.8.1-6.8.3

6.8.1-6.8.3 "Туюк жол" белгилери


Расмий текст:
Көзөнөк өтмөгү болбогон жол.


Кошумча маалымат:

6.8.1-6.8.3 "Туюк жол" белгилерин алар менен өтүп кетүү болбой турган жолдорду белгилөө үчүн колдонушат.

icon 543

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign