2. Артыкчылык

2.4

2.4 "Жол бер" белгиси. 


Расмий текст:
Айдоочу кесилиш жолдо транспорт каражаттарына жолду бошотууга тийиш, ал эми 8.13 табличкасы бар учурда – башкы жол боюнча кыймылдаган транспорт каражаттарына жолду бошотууга тийиш.


Кошумча маалымат:

белгисин айдоочу кесилиш жол менен бараткан транспорт каражаттарына, ал эми 8.13 табличкасы болгон учурда - негизги жол менен бараткан транспорт каражаттарына жол бериши керек экендигин көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 2400

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign