2. Артыкчылык

2.5

2.5 "Токтобой өтүүгө тыюу салынат" белгиси. 


Расмий текст:

Стоп-сызыктын алдында токтобостон кыймылдоого тыюу салынат, эгерде ал жок болсо – кесип өтүүчү жүрүүчү бөлүктүн четинин алдында. Айдоочу жолду кесип өтүүчү, ал эми 8.13 табличкасы бар учурда – башкы жол боюнча кыймылдаган транспорт каражаттарына жол бошотууга тийиш болот.

2.5 белгиси темир жол өткөөлүнүн алдында же карантин постунда орнотулушу мүмкүн. Бул учурларда айдоочу стоп-сызыктын алдына, ал эми ал жок учурда – белгинин алдына токтоого тийиш.icon 1906

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign