3. Тыюу салуучу

3.32

3.32 "Кооптуу жүктөрү бар транспорт каражаттарынын жүрүүсүнө тыюу салынат" белгиси. 


Расмий текст:
"Кооптуу жүк" таанытуу белгилери (маалымат табличкалары) менен жабдылган транспорт каражаттарынын кыймылына тыюу салынат.


Кошумча маалымат:

белгисин колдонуудагы мыйзамдарга ылайык "Кооптуу жүк" деген ажыратуучу белгилер (маалыматтык таблицалар) коюлушу керек болгон кооптуу жүктөрдү ташуучу транспорт каражаттарынын жүрүүсүнө тыюу салуу үчүн колдонушат.

icon 1244

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign