3. Тыюу салуучу

3.33

3.33 "Жарылуучу жана тез тутануучу жүктөрү бар транспорт каражаттарынын жүрүүсүнө тыюу салынат" белгиси. 


Расмий текст:
Жарылуучу заттарды жана буюмдарды, ошондой эле тез тутануучу сыяктуу маркировкаланууга тийиш болгон кооптуу жүктөрдү ташууну жүзөгө ашыруучу транспорт каражаттарынын кыймылына, көрсөтүлгөн кооптуу заттарды жана буюмдарды ташуунун атайын эрежелери менен белгиленген тартипте аныктала турган чектелген санда ташуу учурларынан башка кезде кыймылдоосуна тыюу салынат.


Кошумча маалымат:

белгисин жарылуучу заттарды жана буюмдарды, ошондой эле тез тутануучу катары маркировкаланууга тийиш болгон, алардын санына атайын эрежелер жайылтылуучу башка жүктөрдү ташуучу транспорт каражаттарынын жүрүүсүнө тыюу салуу үчүн колдонушат.

icon 1298

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign