2. Кошумча

2. Артыкчылык

2. Кошумча

2. Артыкчылык белгилери


Расмий текст:
Артыкчылык белгилери кесилиштерден өтүүнүн кезегин, жүрүүчү бөлүктү кесип өтүүнү же жолдун тар участокторунан өтүү кезегин белгилешет.icon 2709

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign