1. Эскертүүчү белгилер

1.35.

1.35. "Кесилиш участогу" белгиси.


Расмий текст:
1.26 чийини менен белгиленген участогу бар кесилишке жана эгерде жолдо алды жакта, айдоочуну кесилиш багыттагы транспорт каражаттарынын кыймылы үчүн тоскоолдук жарата турган токтоого аргасыз кылуучу тыгын пайда болсо, ушул Эрежелер менен белгиленген учурларда оңго же солго бурулуудан башка учурларда ага чыгууга тыюу салынган кесилишке жакындоону белгилөө.


Кошумча маалымат:

icon 3166

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign