1. Эскертүүчү белгилер

1.11.1
1.11.1


1.11.1 жана 1.11.2 "Кооптуу бурулуш" белгилери.


Расмий текст:
 Чакан радиустагы же чектелген көрүнүүсү бар жолду тегеректөө: 1.11.1 - оңго, 1.11.2 - солго.icon 2786

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign