1. Эскертүүчү белгилер

1.11.2
1.11.2

1.11.1 жана 1.11.2 "Кооптуу бурулуш" белгилери. 

 

Расмий текст:
Чакан радиустагы же чектелген көрүнүүсү бар жолду тегеректөө: 1.11.1 - оңго, 1.11.2 - солго.


Кошумча маалымат:

белгилерин коопсуздук коэффициентинин мааниси 0,6дан аз болгон пландагы ийрейүүлөр алдында, ошондой эле жолдун участогунун мурунку ийрейүүсү үчүн мүнөздүү ылдамдыкта каршы келе жаткан автомобилдин көрүнүү аралыгы кыймылдын коопсуздугун камсыздоочу көрүнүүнүн минималдуу аралыгынан аз болгон пландагы ийрейүүлөрдүн алдында орнотушат.

icon 1482

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign