1. Эскертүүчү белгилер

1.15

1.15 "Тайгалак жол" белгиси. 


Расмий текст:
Жүрүүчү бөлүгүнүн жогорку тайгалактыгы бар жол участогу.


Кошумча маалымат:

белгисин шинанын каптоо менен илешүү коэффициенти 0,4төн төмөн болгон жолдордун участокторунун алдында орнотушат.

icon 2199

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign