1. Эскертүүчү белгилер

1.13


1.13 "Тик ылдый түшүү" жана 1.14 "Тик өйдө чыгуу"


Расмий текст:
Жок


Кошумча маалымат: 

белгилерин төмөнкү учурларда орнотушат:
- эгерде ылдый түшүүчү же өйдө чыгуучу жолдун участогунун узундугу эңкейиштин тиешелүү чоңдугунда көрсөтүлгөндөн узунураак болсо;
- эгерде вертикалдуу томпогой ийрейүүлөрдө каршы келе жаткан автомобилдин көрүнүү аралыгы жолдун мурунку ийрейүү участогу үчүн мүнөздүү ылдамдыкта көрсөтүлгөндөн төмөн болсо.

icon 2836

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign