1. Эскертүүчү белгилер

1.20.1
1.20.1
1.20.1


1.20.1-1.20.3 "Жолдордун тарышы" белгилери. 


Расмий текст:
Жолдун эки жагынан тарышы-1.20.1, оң жагынан-1.20.2, сол жагынан-1.20.3. 


Кошумча маалымат:

белгилерин калктуу конуштардан тышкары жолдун жүрүү бөлүгүнүн туурасы 0,5 метрден ашык, ал эми калктуу конуштарда - бир же андан ашык тилкеге азайып кетүүчү жолдордун участокторунун алдында орнотушат. Калктуу конуштардан тышкары белгини ошондой эле көпүрө курулмаларынын жана тоннелдердин алдында орнотушат, эгерде жүрүүчү бөлүктүн туурасы жасалма курулманын чектеринде аларга келе турган жактарына караганда тең же тар болсо, ал эми калктуу конуштарда - аларга кире беришке караганда тар болсо.

icon 2311

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign