1. Эскертүүчү белгилер

1.21


1.21 "Эки тараптуу кыймыл" белгиси. 


Расмий текст:
Каршы кыймылы бар жол (жүрүү бөлүгү) участогунун башталышы.  


Кошумча маалымат:

белгисин эки тараптуу кыймылы бар жолдун (жүрүү бөлүгү) участокторунун алдында, эгерде алардан мурун бир тараптуу кыймыл менен участок келе турган болсо орнотушат.

icon 2799

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign