1. Эскертүүчү белгилер

1.22


1.22 "Жөө жүргүнчү өткөөлү" белгиси. 


Расмий текст:
5.19.1, 5.19.2 жол белгилери жана 1.14.1, 1.14.2 жол чийиндери менен белгиленген жөө жүргүнчү өткөөлү.


Кошумча маалымат:

белгисин калктуу конуштардан тышкары бардык жөнгө салынбай турган жер үстүндөгү жөө жүргүнчү өткөөлдөрүнүн алдында, ал эми калктуу конуштарда - көрүнүү аралыгы 150 метрден аз болгон өткөөлдөрдүн алдында орнотушат.

icon 1894

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign