1. Эскертүүчү белгилер

1.3.1
1.3.1


1.3.1 "Бир нуктуу темир жол" жана 1.3.2 "Көп нуктуу темир жол"


Расмий текст:
белгилерин тиешелүүлүгүнө жараша бир же эки жана андан ашык нуктуу темир жолу аркылуу шлагбаум коюлбаган бардык темир жол өткөөлдөрүнүн алдында орнотушат.icon 4005

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign