1. Эскертүүчү белгилер

1.2
1.2

1.1. "Шлагбаум коюлган темир жол өткөөлү" жана 1.2 "Шлагбаум коюлбаган темир жол өткөөлү" белгилерин 


Расмий текст:
шлагбаумдар менен тийиштүү жабдылган же жабдылбаган бардык темир жол өткөөлдөрүнүн алдында орнотушат.


Кошумча маалымат:

белгилерин шлагбаумдар менен тийиштүү жабдылган же жабдылбаган бардык темир жол өткөөлдөрүнүн алдында орнотушат.

icon 2680

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign