8. Табличкалар

8.1.3
8.1.3

8.1.3 жана 8.1.4 "Объектке чейинки аралык" табличкалары


Расмий текст:
Жолдон башка тарапта жайгашкан объектке чейинки аралыкты көрсөтөт.


Кошумча маалымат:

8.1.3 жана 8.1.4 "Объектке чейинки аралык" табличкаларын алдын ала эскертүүчү белгилер менен жана көрсөтүлгөн объекттерге карата бурулуш жерлеринде 5.1, 5.3, 6.4 белгилери менен колдонушат.

icon 357

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign