8. Табличкалар

8.1.2

8.1.2 "Объектке чейинки аралык" табличкасы


Расмий текст:
Эгерде кесилиштин алдында 2.5 белгиси орнотулган болсо, 2.4 белгисинен тартып кесилишке чейинки аралыкты көрсөтөт.


Кошумча маалымат:

8.1.2 "Объектке чейинки аралык" табличкасын кесилиштин алдында 2.5 белгиси орнотулган учурда калктуу конуштардан тышкары 2.4 белгисин колдонушат.

icon 383

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign