8. Табличкалар

8.4.13

8.4.9-8.4.15 "Транспорт каражатынын түрүнөн башка" табличкалары. Белгинин аракети ага таркатылбай турган транспорт каражатынын түрүн көрсөтүшөт.

icon 229

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign