8. Табличкалар

8.4.14

8.4.9-8.4.15 "Транспорт каражатынын түрүнөн башка" табличкалары. Белгинин аракети ага таркатылбай турган транспорт каражатынын түрүн көрсөтүшөт.

8.4.14 табличкасы жеңил такси катары колдонула турган транспорт каражаттарына карата белгинин аракетин таркатпайт.

icon 167

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign