8. Табличкалар

8.9.2

8.9.2 "Парковкалоо уруксатынын ээлери үчүн гана токтоочу жай" табличкасы


Расмий текст:
6.4 белгиси менен белгиленген парковкада, алардын ээлери Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин органдары же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында белгилеген тартипте алынган жана анын чектери Кыргыз Республикасынын тиешелүү аткаруу бийлигинин органдары же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан аныкталган аймактын чектеринде аракетте болуучу парковкага карата уруксаты бар транспорт каражаттары гана жайгаштырыла тургандыгын көрсөтөт.


icon 299

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign