8. Табличкалар

8.9.1

8.9.1 "Токтоп туруунун узактыгын чектөө" табличкасы


Расмий текст:
Транспорт каражатынын 6.4 белгиси менен белгиленген токтоочу жайда токтоп туруусунун максималдуу узактыгын көрсөтөт.


Кошумча маалымат:

8.9.1 "Токтоп туруунун узактыгын чектөө" табличкасын 6.4 белгиси менен транспорт каражатынын массалык кыска мөөнөткө келүү объекттериндеги токтоочу жайда туруунун максималдуу узактыгын көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 273

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign