6. Маалымат берүү

6.22

6.22 "Видеоконтроль" белгиси


Расмий текст:

6.22 "Видеоконтроль" белгиси жол белгисинин аракетте болуу зонасында же болбосо жолдун ушул тилкесинде автоматтык режимде иштей турган, фото- жана кинотартуу, видеого жазып алуу функциялары бар атайын техникалык каражаттар, же фото- жана кинотартуу, видеого жазып алуу каражаттары менен укук бузууларды каттоо жүзөгө ашырыла тургандыгы тууралуу маалымдайт. 

6.22 белгиси калктуу конуштан тышкары жерлерде Жол кыймылынын эрежелерин бузуу каттоо үчүн автоматтык режимде иштей турган фото- жана кинотартуу, видеого жазып алуу функциялары бар стационардык же атайын техникалык каражаттардын көзөмөл зонасына чейинки 150-300 м аралыкта орнотулат, калктуу конуштарда - 5.23.1, 5.23.2 жана 5.25 белгилери менен орнотулат. Зарыл болгон учурда 6.22 белгиси 8.1.1 жана 8.1.3, 8.1.4 табличкалары менен бирге колдонулат.


Кошумча маалымат:


icon 343

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign