6.21.1-6.21.2

6. Маалымат берүү

6.21.1-6.21.2
6.21.1-6.21.2

6.21.1 жана 6.21.2 "Авариялык чыгуу жолунун багыты" белгилери


Расмий текст:
Авариялык чыгууга карата багытты жана ага чейинки аралыкты көрсөтөт.


Кошумча маалымат:

6.21.1 жана 6.21.2 "Авариялык чыгуу жолунун багыты" белгилерин тоннелдеги авариялык чыгуу жолунун багытын жана ага чейинки аралыкты көрсөтүү үчүн колдонушат.

icon 324

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign