6. Маалымат берүү

6.9.2

6.9.2 "Багыттын алдын ала көрсөткүчү" белгиси


Расмий текст:

Белгиде белгиленген калктуу конуштарга жана башка объекттерге карата кыймылдын багыттары. Белгилерде 6.14.1 белгисинин сүрөтү, автомагистралдын, аэропорттун символдору жана башка пиктограммалар тартылышы мүмкүн. 6.9.1 белгисинде кыймылдын өзгөчөлүгүн маалымдап турган башка белгилер тартылышы мүмкүн. 6.9.1 белгисинин төмөнкү бөлүгүндө кесилишке чейинки жана тормоздоо тилкесинин башталышына чейинки белгини орнотуу жерлеринен тартып аралык көрсөтүлөт.

6.9.1 белгиси ошондой эле аларда тыюу салуучу 3.11 - 3.15 белгилеринин бири орнотулган жол участокторун айланып өтүүнү көрсөтүү үчүн колдонулат.


Кошумча маалымат:

6.9.2 "Багыттын алдын ала көрсөткүчү" белгисин калктуу пункттарга жана башка объекттерге карата кыймылдын багыты жөнүндө алдын ала маалымдоо үчүн колдонушат.

icon 341

Сунуштарыбыз

Joldo.kg © 2023.
Бардык укуктар корголгон

Разработка сайта PxDesign